Dụng cụ đo lường
Kích thước hình học
& Dung sai (GD&T)
Công nghệ tự động cho kết quả đo nhanh chóng, chính xác và dễ thực hiện. Thế hệ kế tiếp
Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh Sê-ri IM-8000

  • Bộ phận được xử l. tiện
  • Bộ phận gia công
  • Bộ phận đúc khuôn phun
  • L. xo
  • Bộ phận đúc khuôn
  • Sản phẩm dập
300mm × 200mm
300mm × 200mm