Máy khắc bằng laser

Khắc chất lượng cao trên đa dạng các loại vật liệu,
bao gồm kim loại và nhựa

Được trang bị chức năng xác nhận nội dung khắc

Sử dụng camera tích hợp để chụp ảnh trước và sau khi khắc. Có thể so sánh sự khác biệt về độ tương phản giữa hai hình ảnh để kiểm tra xem liệu quá trình khắc có được thực hiện chính xác hay không.

Thiết bị đọc mã 2D tích hợp

Có thể sử dụng camera tích hợp để đọc mã 2D đã khắc.
Chức năng xác minh chất lượng mã cũng được bao gồm trong thiết bị này.

[Kết quả đọc RE-N000521:A] A:Đánh giá cấp độ toàn diện - Tiêu chuẩn được hỗ trợ ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006)

Tải về Catalogue để biết thêm chi tiết

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.