Ứng dụng kiểm tra CÓ/KHÔNG và Ngoại quan bề mặt sản phẩm
Giải pháp cho những "Điều không thể" trong Xử lý ảnh

Trong quá trình sử dụng hệ thống Camera Vision để phát hiện CÓ/KHÔNG và kiểm tra ngoại quan sản phẩm,

Bạn đã bao giờ gặp phải những vấn đề sau đây chưa?

 1. Mỗi sản phẩm cần một chương trình xử lý riêng, rất mất thời gian lập trình.
 2. Thường xuyên phải chỉnh sửa cài đặt để phù hợp với từng loại sản phẩm.
 3. Đối với những trường hợp kiểm tra ngoại quan khó và phức tạp, một vài thông số sẽ bị lược bỏ khỏi kết quả kiểm tra.
 4. Không thể phát hiện sự thay đổi của những chi tiết nhỏ trên sản phẩm.
 5. Ảnh chụp sản phẩm có chất lượng thấp do người dùng chưa có kinh nghiệm về xử lý ảnh.
 6. Gặp khó khăn trong việc kiểm tra một cách ổn định.

Công cụ Tự động thiết lập sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này ngay lập tức!
Tài liệu kỹ thuật sau đây bao gồm rất nhiều ví dụ thực tế về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý ảnh.
Hãy tải catalog về ngay bây giờ!

 • Công cụ Tự động thiết lập là gì?

  Công cụ Tự động thiết lập sử dụng camera để nhận biết sự thay đổi của vật, thậm chí đối với cả những khác biệt nhỏ nhất trên mỗi bộ phận của sản phẩm. Công cụ này còn hỗ trợ người dùng kiểm tra OK/NG bằng việc phát hiện các mẫu sai quy chuẩn cho trước. 

  Thuật toán có sẵn sẽ tự động loại bỏ những yếu tố ngoại cảnh gây mất ổn định giúp kiểm tra ngay trên dây chuyền với độ chính xác cao.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tải về tài liệu kỹ thuật sau đây.

FREE DOWNLOAD ITEM

Công cụ tự động thiết lập giúp giải quyết các vấn đề của bạn!!

Công cụ tự động thiết lập giúp giải quyết các vấn đề của bạn!!
 • [Loại Tập tin]PDF:4.81MB

Đăng nhập

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.

Thư tin tức