Những vấn đề thường gặp phải khi sử dụng camera công nghiệp

 • Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan

 • Bạn có thường gặp phải những vấn đề này khi sử dụng camera công nghiệp?

  • Cần phải tạo một chương trình cho từng hạng mục kiểm tra, làm tốn nhiều giờ làm việc
  • Cần phải điều chỉnh cài đặt thường xuyên vì có nhiều loại sản phẩm
  • Khi khu vục kiểm tra yêu cầu cài đặt phức tap, bạn có thể loại bỏ một số phần khỏi kiểm tra
  • Không thể xử lý sự thay đổi trong những bộ phận đạt chuẩn
  • Chưa thể áp dụng xử lý ảnh vì có một ảnh khó cài đặt
  • Không thể thực hiện kiểm tra ổn định

  Nếu bạn đang những vấn đề trên, công cụ tự động thiết lập của hệ thống camera công nghiệp Keyence CV-X chính là giải pháp bạn cần tìm!

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Công cụ tự động thiết lập giúp giải quyết các vấn đề của bạn!!

Công cụ tự động thiết lập giúp giải quyết các vấn đề của bạn!!
 • [Loại Tập tin]PDF:4.81MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.