Camera Vision System:
Appearance Inspection

  ECU sealant coat inspection

  • KEYENCE’s Pattern Projection Vision System uses 3D data to create contrast based solely on shape, rather than surface finish or color. Confirm presence/absence, measure width and volume, and detect breaks on sealant and formed-in-place gaskets. Large format lighting available for inspection over a wide field of view.

  Appearance inspection - printed surface of batteries

  • Appearance inspection of battery surfaces to find flaws or dents was difficult because it was hard to differentiate between printing and defects. The LumiTrax™ function allows detection of just flaws and dents by canceling 2D information such as printing.

  Black rubber sheet appearance inspection

  • Wrinkles on black sheets are often difficult to detect due to poor contrast. Shape images allow for inspection with wrinkles and foreign particles clearly extracted.

  Differential gear appearance inspection

  • For the inspection of the sides of cylindrical targets, it was difficult to apply lighting evenly. With a line scan camera, images of cylindrical shapes can be captured continuously. Also, LumiTrax™ specular reflection mode allows for the detection of linear flaws, dents, and stains with a single captured image.

  Wound coil appearance inspection

  • Wound coil appearance inspection is sometimes unstable due to lighting reflections and variations in the colors with conventional lighting conditions. Using Multi-Spectrum lighting makes it possible to stabilize these inspections by extracting just the defect locations to inspect.

  O ring burr inspection

  • Capturing the entirety of the part with a high-resolution camera enables inspections that can catch even the smallest burrs on O rings.

  CÁC SẢN PHẨM GỢI Ý

  Sê-ri CV-X Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan Catalo

  Sê-ri CV-X Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:13.36MB

  Sê-ri XG-X Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến Catalo

  Sê-ri XG-X Hệ thống camera công nghiệp có thể tùy biến Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:16.86MB

  Sê-ri XG-8000 Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất cao Hỗ trợ camera quét tuyến Catalo

  Sê-ri XG-8000 Hệ thống xử lý hình ảnh tốc độ cực cao, nhiều máy ảnh, hiệu suất cao Hỗ trợ camera quét tuyến Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:1.38MB

  Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

  Cam kết bảo mật

  Quyền lợi dành cho thành viên

  • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
  • Báo giá nhanh
  • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

  Đăng ký

  Bước 1/3

  Đăng nhập một lần, truy cập toàn bộ tài liệu của KEYENCE. Hãy điền thông tin của bạn để đăng ký tài khoản website KEYENCE nhé!

  Thư tin tức

  Hãy kiểm tra hòm thư của bạn

  Chúng tôi đã gửi link xác nhận về .
  Link có hiệu lực trong 24 giờ.
  Bạn không nhận được email? Vui lòng kiểm tra mục Thư rác.