KIỂM TRA BẰNG CAMERA CÔNG NGHIỆP MỚI NHẤT
NGÀNH CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ/LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Những khâu nào trong dây chuyền sản xuất có thể ứng dụng hệ thống camera kiểm tra ngoại quan?

 • Một thiết bị đa công dụng!
  Giải pháp đáng tin cậy cho tất cả nhu cầu kiểm tra

  • Kiểm tra sự hiện diện, loại, hướng của sản phẩm
  • Kiểm tra chất lượng
  • Kiểm tra kích thước
  • Định vị/căn chỉnh thẳng hàng
  • Kiểm tra nhận biết sản phẩm
  • LumiTrax™
  • Kiểm tra bằng hình ảnh 3D
  • Camera quét dòng

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Kiểm tra bằng camera công nghiệp mới nhất Ngành công nghiệp thiết bị/linh kiện điện tử

Kiểm tra bằng camera công nghiệp mới nhất Ngành công nghiệp thiết bị/linh kiện điện tử
 • [Loại Tập tin]PDF:2.26MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.