ĐƠN GIẢN HOÁ CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH

 • Tài Liệu Sẽ Bao Gồm Thông Tin

  1. Chi tiết khả năng đo vùng tự động

  • Đếm phần tử
  • Đo khu vực và kích thước
  • Tái tạo điều kiện trích xuất
  • Xuất báo cáo

  2. Quy trình đo vùng tự động

  3. Các kỹ thuật lọc hữu ích

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Measurement Tool Application Technique Automatic area measurement

Measurement Tool Application Technique Automatic area measurement
 • [Loại Tập tin]PDF:2.18MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.