ĐƠN GIẢN HOÁ CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH

 • Tài Liệu Sẽ Bao Gồm Thông Tin

  1. Chi tiết khả năng đo vùng tự động

  • Đếm phần tử
  • Đo khu vực và kích thước
  • Tái tạo điều kiện trích xuất
  • Xuất báo cáo

  2. Quy trình đo vùng tự động

  3. Các kỹ thuật lọc hữu ích

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Measurement Tool Application Technique Automatic area measurement

Measurement Tool Application Technique Automatic area measurement
 • [Loại Tập tin]PDF:2.18MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Đăng nhập một lần, truy cập toàn bộ tài liệu của KEYENCE. Hãy điền thông tin của bạn để đăng ký tài khoản website KEYENCE nhé!

Thư tin tức

Hãy kiểm tra hòm thư của bạn

Chúng tôi đã gửi link xác nhận về .
Link có hiệu lực trong 24 giờ.
Bạn không nhận được email? Vui lòng kiểm tra mục Thư rác.