Hệ thống đo quang thế hệ tiếp theo

 • Tìm hiểu lý do tại sao nhiều công ty đang chuyển đổi sang máy đo kích thước tự động IM-8000 từ các hệ thống đo quang thông thường

  • Máy chiếu biên dạng
  • Máy so sánh quang học
  • Máy đo hình ảnh
  • Kính hiển vi đo lường


Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.