• MÁY ĐỌC MÃ VẠCH CẦM TAY

  Khả năng đọc ấn tượng để cải thiện hiệu quả công việc hàng ngày
  • Đọc ngay lập tức cả các mã gần (25mm) và mã xa (2300mm)
  • Đọc ngay lập tức một cách đơn giản bằng cách đặt lên mã
  • Dễ dàng đọc những mã cực nhỏ
  • Lấy nét tự động tốc độ cao để cải thiện hiệu quả với nhiều thao tác đọc
  • Đọc ngay lập tức văn bản và ngày không có mã vạch (OCR)
 • Quy trình kiểm tra/chấp thuận khi nhận hàng

 • Kiểm tra giá hàng hóa

 • Quản lý địa điểm

 • Quản lý hàng tồn kho

 • Đọc ngay lập tức ký tự chữ và số không phải mã vạch (OCR)

  Công nghệ OCR (Nhận dạng ký tự quang học) của chúng tôi có khả năng đọc nhiều ký tự bất kể phông chữ là gì. 

  Điều này có nghĩa là vận hành có thể được cải thiện ngay cả khi mã vạch không được sử dụng thường xuyên.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo

Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:3.19MB

Đăng nhập

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.

Thư tin tức