KỶ NGUYÊN MỚI CỦA KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ

 • Khắc phục những nhược điểm của kính hiển vi truyền thống

  • Quan sát với sự cân bằng tối ưu về độ sâu và độ sáng
  • Có thể lưu và chia sẻ ảnh chụp dễ dàng
  • Thực hiện nhiều phép đo khác nhau chỉ với một thiết bị duy nhất

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Quan sát bằng kính hiển vi 10 tiêu chuẩn mới để cải tiến

Quan sát bằng kính hiển vi 10 tiêu chuẩn mới để cải tiến
 • [Loại Tập tin]PDF:2.12MB

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản, vui lòng nhập địa chỉ email đăng ký xuống dưới đây.
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn và nhấn "Tiếp tục" để hoàn tất đăng ký.

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.