KỶ NGUYÊN MỚI CỦA KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ

  • Khắc phục những nhược điểm của kính hiển vi truyền thống

    • Quan sát với sự cân bằng tối ưu về độ sâu và độ sáng
    • Có thể lưu và chia sẻ ảnh chụp dễ dàng
    • Thực hiện nhiều phép đo khác nhau chỉ với một thiết bị duy nhất

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Quan sát bằng kính hiển vi 10 tiêu chuẩn mới để cải tiến

Quan sát bằng kính hiển vi 10 tiêu chuẩn mới để cải tiến
  • [Loại Tập tin]PDF:2.12MB

Đăng nhập hoặc đăng ký

* Bắt buộc

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc