XU HƯỚNG MỚI - NGÀNH CÔNG NGHIỆP Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Những ứng dụng thực tế của hệ thống camera công nghiệp để tạo nên bước đột phá về sản lượng và chất lượng trong ngành công nghiệp y tế, dược phẩm.

  • Cung cấp đèn chiếu sáng dạng vòng đáp ứng tiêu chuẩn IP67.

    Có thể sử dụng an toàn ngay cả trong môi trường có bụi bẩn và giọt chất lỏng.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp y tế và dược phẩm Nghiên cứu trường hợp về hệ thống camera công nghiệp

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp y tế và dược phẩm Nghiên cứu trường hợp về hệ thống camera công nghiệp
  • [Loại Tập tin]PDF:1.59MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

  • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
  • Báo giá nhanh
  • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.