XU HƯỚNG MỚI - NGÀNH CÔNG NGHIỆP Y TẾ, DƯỢC PHẨM

Những ứng dụng thực tế của hệ thống camera công nghiệp để tạo nên bước đột phá về sản lượng và chất lượng trong ngành công nghiệp y tế, dược phẩm.

  • Cung cấp đèn chiếu sáng dạng vòng đáp ứng tiêu chuẩn IP67.

    Có thể sử dụng an toàn ngay cả trong môi trường có bụi bẩn và giọt chất lỏng.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp y tế và dược phẩm Nghiên cứu trường hợp về hệ thống camera công nghiệp

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp y tế và dược phẩm Nghiên cứu trường hợp về hệ thống camera công nghiệp
  • [Loại Tập tin]PDF:1.59MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.