• KEYENCE MD-X SERIES

 • Laser Markers
  KEYENCE MD-X Series

  • HIGH QUALITY × HIGH POWER
   The MD-X Series enables optimal marking conditions for a variety of materials from subtle marking on plastics to high-power marking on metal.
  • AUTO-FOCUS 3-AXIS CONTROL
   The built-in camera of the MD-X Series makes it possible to perform automatic focusing without the use of any external devices.
  • BUILT-IN 2D CODE READER
   The built-in camera can be used to read and verify 2D codes.
   With our newest technology, it is possible to automatically mark and then verify the printed data for readability.

 • 2D CODE Marking on metal

 • 3D Marking on plastic

 • Coating removal

 • Thin film processing

 • BUILT-IN MULTI-FUNCTION CAMERA

  KEYENCE’s MD-X Series hybrid laser marker incorporates a multi-function camera to provide a marking image, 2D barcode reader, and marking comparison without the use of any external devices.


  Download the latest Marking General Catalogue to find out more information.

▼ For details download the catalogue ▼

free download item

Sê-ri MD-X Máy khắc bằng Laser Hybrid 3 Trục Catalo

Sê-ri MD-X Máy khắc bằng Laser Hybrid 3 Trục Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:5.57MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.