Việt Nam

 • Laser Engraving Systems
  KEYENCE MD-X Series

  • HIGH QUALITY × HIGH POWER
   Allows optimal marking conditions for a variety of materials from subtle marking on plastics to high-power marking on metal. 
  • AUTO-FOCUS 3-AXIS CONTROL
   The built-in camera of the MD-X Series makes it possible to perform automatic focusing without the use of any external devices.
  • BUILT-IN 2D CODE READER
   The built-in camera can be used to read and verify 2D codes. With our newest technology, it is possible to automatically mark and then verify the printed data for readability.
 • ENGRAVING

 • ETCHING

 • CUTTING

 • BLACK-COLOUR MARKING

 • BUILT-IN MULTI-FUNCTION CAMERA

  KEYENCE’s MD-X Series hybrid laser marker incorporates a multi-function camera to provide a marking image, 2D barcode reader, and marking comparison without the use of any external devices.


  Download the latest Marking General Catalogue to find out more information.

▼ For details download the catalogue ▼

(Limited to corporate customers. Intended for B2B use only)

FREE DOWNLOAD ITEM

Sê-ri MD-X Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Catalo

Sê-ri MD-X Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Catalo

 • [Loại Tập tin]PDF:3.05MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *