Việt Nam

BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ LẬP TRÌNH KV NANO

  1 Cho phép sử dụng giao diện lập trình Omron & Mitsubishi trên phần mềm Keyence

  2 Điều khiển tốc độ cao không cần thay pin

  3 Lập trình điều khiển vị trí đơn giản, tối đa lên đến 4 trục

  4 Ghi dữ liệu và truy xuất dữ liệu dễ dàng

  Bộ tài liệu tham khảo về sản phẩm KV Nano

  (Thông tin này dành riêng cho đối tượng khách hàng Doanh Nghiệp)

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *