BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ LẬP TRÌNH KV NANO

  1 Cho phép sử dụng giao diện lập trình Omron & Mitsubishi trên phần mềm Keyence

  2 Điều khiển tốc độ cao không cần thay pin

  3 Lập trình điều khiển vị trí đơn giản, tối đa lên đến 4 trục

  4 Ghi dữ liệu và truy xuất dữ liệu dễ dàng

  Bộ tài liệu tham khảo về sản phẩm KV Nano

  (Thông tin này dành riêng cho đối tượng khách hàng Doanh Nghiệp)

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.