Đẩy nhanh tốc độ phân tích trong ngành Công nghiệp Ô tô

Kính hiển vi kỹ thuật số VHX: Cách mạng hóa việc kiểm tra và phân tích quang học

  • - Với hệ thống di động cho phép quan sát cầm tay, có thể hoàn tất các kiểm tra không phá hủy cho các bộ phận có kích thước lớn

    - Cho biết nhiều thông tin chi tiết và giải quyết các vấn đề nhanh hơn để gia tăng năng suất

    - Với một màn hình quan sát và khả năng lưu ảnh và đo lường, có thể chia sẻ kết quả dễ dàng để xử lý thông tin liên lạc

    - Cung cấp truy xuất nguồn gốc và kết quả có thể được chia sẻ với đồng nghiệp và khách hàng

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri VHX Đẩy nhanh tốc độ phân tích trong Ngành công nghiệp Ô tô

Sê-ri VHX Đẩy nhanh tốc độ phân tích trong Ngành công nghiệp Ô tô
  • [Loại Tập tin]PDF:2.51MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.