Quan sát, chụp và đo với một hệ thống đa năng

[MỚI] Kính Hiển Vi Có Độ Chính Xác Cao 4K Đầu Tiên Trên Thế Giới

 • Quan sát với sự cân bằng độ sáng và rõ ràng tối ưu:

  • Độ sâu trường ảnh lớn
  • Phương pháp quan sát cầm tay

  Có thể lưu và chia sẻ ảnh dễ dàng

  • Dễ dàng lưu và hủy ảnh
  • Tự động tạo báo cáo

  Thực hiện nhiều phép đo khác nhau chỉ với một thiết bị duy nhất

  • Đo 3D
  • Phân tích ô nhiễm

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Catalo

Sê-ri VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:11.65MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.