Hãy đến và trải nghiệm sự khác biệt!

Gian hàng KEYENCE giới thiệu sản phẩm kính hiển vi kỹ thuật số 4K đầu tiên trên thế giới và hệ thống đo lường hình ảnh tốc độ cao

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri IM-7000 Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh Catalo

Sê-ri IM-7000 Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:6.25MB

Sê-ri VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Catalo

Sê-ri VHX-7000 Kính Hiển Vi Kỹ Thuật Số Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:11.65MB

Đăng nhập hoặc đăng ký

* Bắt buộc

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc