• INTUITIVE VISION SYSTEM

  Making Advanced Inspections Available to Everyone with Just A Few clicks through Interactive Menus
 • Intuitive, icon-driven vision system allows anyone to setup reliable product inspections.

  The CV-X Series makes product inspections available to everyone with just a few clicks through Intuitive, interactive menus.

 • A full lineup of the industry’s fastest cameras providing solutions to the most challenging inspections in manufacturing.

  A super-high-resolution 21M pixel camera has been newly added to our conventional lineup of area cameras. They are now selectable according to production line speed, installation space, and inspection target, bringing the total number of area cameras types in this lineup to 22.

 • Vision System Lighting and Programming Made Easy.

  With NEW LumiTrax™ Tuning, anyone can create 3D inspections by simply selecting the best image of your part from a displayed list of choices.

 • One system does it all!
  Reliable solutions for all inspection needs

   

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri CV-X Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan Catalo

Sê-ri CV-X Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:13.36MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Đăng nhập một lần, truy cập toàn bộ tài liệu của KEYENCE. Hãy điền thông tin của bạn để đăng ký tài khoản website KEYENCE nhé!

Thư tin tức

Hãy kiểm tra hòm thư của bạn

Chúng tôi đã gửi link xác nhận về .
Link có hiệu lực trong 24 giờ.
Bạn không nhận được email? Vui lòng kiểm tra mục Thư rác.