Thiết bị đọc mã vạch cầm tay trong ngành công nghiệp sản xuất

Từ nhập kho vật liệu để quản lý tiến độ quy trình và khả năng truy xuất nguồn gốc đến vận chuyển thành phẩm, thiết bị đọc mã cầm tay có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các yêu cầu trong nhà máy

 • KEYENCE áp dụng mạng lưới bán hàng trực tiếp để giao hàng nhanh nhất và hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

  Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ mà bạn cần:
  • Trình diện sản phẩm tại chỗ
  • Kiểm tra mẫu ứng dụng
  • Hỗ trợ tại chỗ và trực tiếp qua điện thoại

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Thiết bị đọc mã cầm tay Sê-ri BT Ví dụ ứng dụng

Thiết bị đọc mã cầm tay Sê-ri BT Ví dụ ứng dụng
 • [Loại Tập tin]PDF:4.43MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.