Diameter Measurement

 • Fast, Easy and Accurate instrument for
  Diameter Measurement

  Just place the part and press the button.
  Then measurement result appears easily.
  Anyone can use easily and receive consistent results.
  With IM-8000, the following items can be easily measured.

  - Diameter
  - Angle 
  - Distance (Line to line, Hole to hole)
  - Radius
  - PCD (Pitch circle diameter)
  - Chamfer
  - Virtual figures
  - GD&T
 • Just place the part and press the button

 • Measurement result appears easily

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.