• LƯU TRỮ, TRUY XUẤT DỮ LIỆU NGAY LẬP TỨC

  • Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ, dễ dàng kiểm tra định kì
  • Hiển thị dữ liệu thời gian thực nhờ phần mềm KVCOM+
  • Ứng dụng IoT cho phép quản lý từ xa
 • KẾT HỢP VỚI NHIỀU THIẾT BỊ ĐO

  • Áp lực
  • Nhiệt độ

 •  

  • Kích thước
  • Tọa độ

 • NHIỀU ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

  Không cần mất công tự soạn chương trình, KEYENCE đã xây dựng sẵn các ứng dụng thông minh để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu vận hành:

  • Thời gian làm việc
  • Tỉ suất máy chạy
  • Thời gian dừng
  • Thời gian lỗi
  • Số sản phẩm lỗi

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

KV COM+ Phần mềm thu thập dữ liệu/giám sát truyền phát Catalo

KV COM+ Phần mềm thu thập dữ liệu/giám sát truyền phát Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:1.38MB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.