Bộ điều khiển có khả năng lập trình KV-8000
Chức năng lưu trữ vận hành máy

 • Bộ điều khiển có khả năng lập trình KV-8000

 • 1. Lưu trữ

  Chức năng lưu trữ vận hành ghi lại tất cả thông tin thiết bị trước và sau khi tắt máy. Điều này cho phép bạn xem chính xác những gì đã xảy ra cả trước và sau biến cố.

  2. Phát lại

  Dữ liệu ghi được đồng bộ hóa theo thời gian để giám sát hồi cứu. Phát lại các chương trình dạng thang, hình ảnh camera và biến cố có thể được đồng bộ hóa theo thời gian, cho phép hiểu chính xác về trạng thái mà không cần phải có mặt tại chỗ.

  3. Phân tích

  Chương trình dạng thang được phân tích tự động và chức năng chiếu xạ liên quan được tích hợp sẽ sắp xếp tất cả các thiết bị liên quan thành định dạng cây. Chức năng so sánh dạng sóng có thể phủ các dạng sóng tín hiệu bình thường và bất thường cũng có sẵn, cho phép cải thiện hiệu suất sửa lỗi.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

KV Series Programmable Controller General Catalogue

KV Series Programmable Controller General Catalogue
 • [Loại Tập tin]PDF:8.06MB

Đăng nhập hoặc đăng ký

* Bắt buộc

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc