Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số siêu nhỏ gọn

 • Mẫu nhỏ gọn với chiều cao ký tự lớn

  • Cảm biến áp suất nhỏ gọn với chiều rộng 30 mm chiều cao 25 mm và chiều cao ký tự lớn 11 mm

  Cách bố trí nút thân thiện với người sử dụng

  • Các nút được bố trí theo tầm quan trọng gắn liền với khả năng vận hành

  Giá gắn linh hoạt sử dụng nhiều loại giá khác nhau

  • Bốn loại giá cho phép gắn cảm biến với 13 cách khác nhau, bao gồm cả loại phụ tùng tên nhãn và loại nghiêng.


CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri AP-C30/30 Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số 2 màu Catalo

Sê-ri AP-C30/30 Bộ cảm biến áp suất kỹ thuật số 2 màu Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:749KB

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.