• KEYENCE CODE READER
  Fast reading - High performance

  • Read small codes even at high speed
  • Read low quality codes: broken, scratches
  • Many options: fix types, handheld

Fix type for inline code reading - SR-X series

Read even the hardest codes - Reduce machine downtime

Hit applications

 • Car Manufacturing Industry

  Read the codes on stained surface for traceability

 • Food & Beverage, Medical Industry

  Reading codes at high speed for traceability and products classification

 • PCB Manufacturing Industry

  Reading multiple small codes at one with 100% reading rate

Handheld type for Stock Inventory - BT Series

Read low quality codes

 • Immediately read codes from either far or near distance

 • Fast reading even at difficult position

 • Besides codes, read text and dates thanks to OCR function

Work with our Codes Reader Engineers!

RECCOMENDED CODE READERS

Sê-ri SR-X Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Catalo

Sê-ri SR-X Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:6.94MB

Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo

Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:3.19MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Đăng nhập một lần, truy cập toàn bộ tài liệu của KEYENCE. Hãy điền thông tin của bạn để đăng ký tài khoản website KEYENCE nhé!

Thư tin tức

Hãy kiểm tra hòm thư của bạn

Chúng tôi đã gửi link xác nhận về .
Link có hiệu lực trong 24 giờ.
Bạn không nhận được email? Vui lòng kiểm tra mục Thư rác.