THIẾT BỊ ĐỌC MÃ VẠCH 1D/2D LẤY NÉT TỰ ĐỘNG

 • 1. Lấy nét tự động

  • Có thể lắp đặt bộ đọc mã ở bất kỳ khoảng cách nào (lên đến 1000mm)

  2. Điều chỉnh tự động

  • Xác định cài đặt tối ưu đối với thời gian phơi sang, bộ lọc xử lý ảnh, v.v.

  3. Phân cực tự động

  • Có thể loại bỏ chói. Điều chỉnh góc của bộ đọc mã hoặc chiếu sáng bên ngoài trở nên không cần thiết

  (Thông tin này dành riêng cho đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp)

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:3.56MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.