Việt Nam

THIẾT BỊ ĐỌC MÃ VẠCH 1D/2D LẤY NÉT TỰ ĐỘNG

 • 1. Lấy nét tự động

  • Có thể lắp đặt bộ đọc mã ở bất kỳ khoảng cách nào (lên đến 1000mm)

  2. Điều chỉnh tự động

  • Xác định cài đặt tối ưu đối với thời gian phơi sang, bộ lọc xử lý ảnh, v.v.

  3. Phân cực tự động

  • Có thể loại bỏ chói. Điều chỉnh góc của bộ đọc mã hoặc chiếu sáng bên ngoài trở nên không cần thiết

  (Thông tin này dành riêng cho đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp)

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo

 • [Loại Tập tin]PDF:3.58MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *