MỚI NHẤT - Thiết bị đọc mã bằng AI

 • AI tích hợp 

  • Cho phép đọc các mã mà trước đây không thể đọc được

  SR-X Link System

  • Khả năng liên kết các thiết bị với nhau để gia tăng hiệu suất đọc, đồng thời cho phép so sánh những yếu tố khác nhau giữa các thiết bị đọc mã.

  Khả năng phân tích

  • Kết hợp dữ liệu mã vạch với thông tin thống kê cho phép theo dõi trạng thái của tất cả các thiết bị đọc mã trong mạng lưới.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-X Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Catalo

Sê-ri SR-X Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Catalo
 • [Loại Tập tin]PDF:6.96MB

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

 • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
 • Báo giá nhanh
 • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.