Danh mục sản phẩm bán

  • Kính hiển vi kỹ thuật số

    Sê-ri VHX-5000

    Kính hiển vi quang học thế hệ tiếp theo với chiều sâu quan sát lớn và khả năng đo lường tiên tiến dành cho kiểm tra và phân tích thất bại.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Vui lòng đánh dấu vào (những) mặt hàng bạn quan tâm bên dưới.

Sê-ri VHX-5000 Kính hiển vi kỹ thuật số Catalo

Sê-ri VHX-5000 Kính hiển vi kỹ thuật số Catalo
  • [Loại Tập tin]PDF:5.51MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *