Mới

Dành cho Thiết bị đọc mã vạch siêu nhỏ gọn Sê-ri SR-700 và BL-1300

RA MẮT KHỐI GIAO TIẾP MỞ RỘNG MẠNG MỚI

HỖ TRỢ MỞ RỘNG MẠNG

Vui lòng xem catalo để biết thêm chi tiết.

Tải về tại đây.

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *