Thông tin mã vạch & Thủ thuật

Tài liệu tham khảo dành cho Tiêu chuẩn mã vạch và phương pháp đọc

Tải về hướng dẫn để bắt đầu học kiến thức cơ bản về mã vạch như tên chính thức, cấu trúc, và số ký tự tối đa.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ MÃ 2D [HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MÃ 2-D]

SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ MÃ 2D [HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MÃ 2-D]

  • [Loại Tập tin]PDF:311KB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *