Sách hướng dẫn xác minh mã 2D

Xác minh mã 2D là gì?
Xác minh mã 2D sẽ kiểm tra chất lượng hình ảnh của mã
2D như DataMatrix và biểu tượng mã QR.

Tải về sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn xác minh
mã ISO/IEC 15415 và ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006)

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

2D Code Verification Guidebook

2D Code Verification Guidebook

  • [Loại Tập tin]PDF:1.76MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *