CÀI ĐẶT TIÊU CHUẨN MỚI
cho thiết bị đọc mã bằng cách kết hợp hiệu suất và độ tin cậy

 • ĐỌC!

  Thuật toán giải mã tiên tiến cung cấp khả năng đọc tốt nhất trong cùng loại.

 • HÌNH DUNG!

  Xem hiệu suất đọc và đảm bảo hoạt động ổn định mà không cần PC!

 • KẾT NỐI!

  Có thể giao tiếp với các bộ điều khiển khác nhau như PLC và máy khắc bằng laser! Điều này giúp cho có thể xây dựng hệ thống phù hợp với môi trường của chúng.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-750 Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn Catalo

Sê-ri SR-750 Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn Catalo

 • [Loại Tập tin]PDF:1.32MB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *