Liên hệ

Liên hệ với các Kỹ sư chuyên môn của chúng tôi cho ứng dụng mà bạn đang sử dụng!

Bạn có câu hỏi quan trọng về kỹ thuật?
Bạn đang tìm kiếm giải pháp cho ứng dụng của mình?
Bạn có vấn đề về mặt kỹ thuật?

KEYENCE VIETNAM CO., LTD.

Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

Vui lòng chọn danh mục sản phẩm. (bắt buộc)

Vui lòng chọn (các) mục mà bạn quan tâm. (bắt buộc)

Vui lòng mô tả yêu cầu của bạn dưới đây.

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.