Phương pháp Light-Cut (cắt bằng ánh sáng)
Sê-ri LJ

Sê-ri LJ

Các hình dạng được đo trực tiếp bằng cách rọi dòng laser lên mục tiêu. Độ cong vênh được đo sau đó bằng cách sử dụng dữ liệu dạng sóng đã đo được. Ngoài ra, bằng cách di chuyển các mục tiêu trong khi quét, cũng có thể thực hiện cả phép đo định dạng 3D.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể đo chiều cao 2D trong một dòng
  • Lựa chọn mục tiêu không giới hạn ở các tốc độ cực cao
  • Có thể xuất ra dữ liệu dạng sóng
Sê-ri LJ-G
Thiết bị đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao
Sê-ri LJ-G