Loại tiếp xúc
Sê-ri GT

Sê-ri GT

Để đo độ cong vênh, cảm biến tiếp xúc được sử dụng để phát hiện cong vênh tại ba điểm.
Phép đo có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách cài đặt chế độ đo độ cong vênh sử dụng chức năng tính toán của thiết bị đo Sê-ri GT2.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao