Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK

Sê-ri LK

Các vị trí bề mặt của mục tiêu được đo bằng cách sử dụng các thiết bị đo phản chiếu.
Bất kể vật liệu hay màu sắc như thế nào, mục tiêu vẫn có thể được đo thông qua chức năng lấy mẫu tốc độ cực cao ngay cả khi mục tiêu hơi bị rung hoặc lắc.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao