Phương pháp thu phát độc lập quang học
Sê-ri LS

Sê-ri LS

Đo độ dày được thực hiện bằng cách đo chiều cao của mục tiêu để làm chiều cao bước so với bề mặt tham chiếu.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể thực hiện đo đồng thời tại nhiều vị trí.
  • Độ ổn định cao