Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK

Sê-ri LK

Đo độ dày được thực hiện bởi hai cảm biến kẹp sát mục tiêu. Đối với mục tiêu trong suốt, độ dày có thể được đo trực tiếp bằng cách chỉ cần chiếu từ một phía.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao