Loại tiếp xúc
Sê-ri GT

Sê-ri GT

Đo độ dày được thực hiện bởi hai cảm biến kẹp sát mục tiêu. Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao