Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK

Sê-ri LK

Nhờ sử dụng phản chiếu quang học, các cảm biến này đo được khoảng cách hành trình của mục tiêu. Ngay cả với các mục tiêu trong suốt như thấu kính và các đối tượng mờ đục như nhựa có thể được phát hiện

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao