Loại tiếp xúc
Sê-ri GT

Sê-ri GT

Phương pháp này đo lượng hành trình của mục tiêu. Thông qua nguyên tắc "Hệ Thống Điểm Quy Mô" mới, Sê-ri GT2 có khả năng đo lường chính xác cao mà không bị lỗi theo dấu hoặc lỗi tốc độ.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao