Phương pháp Đồng tụ
Sê-ri LT

Sê-ri LT

Có thể đo tiết diện không tiếp xúc siêu hiển vi nhờ vào laser điểm với kích thước tối thiểu φ2μm.

Ưu điểm lựa chọn

  • Điểm cực nhỏ chỉ bằng φ2μm.
  • Độ chính xác cực cao thông qua phép đo không tiếp xúc.