Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK

Sê-ri LK

Đo tiết diện có thể được thực hiện bằng cách sử dụng laser điểm để quét mục tiêu. Các mục tiêu có thể được đo bất kể vật liệu hay màu sắc như thế nào.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao