Phương pháp Light-Cut (cắt bằng ánh sáng)
Sê-ri LJ

Sê-ri LJ

Hình dạng mặt cắt ngang của mục tiêu được đo ngay lập tức bằng cách sử dụng laser đường. Các cảm biến bao gồm nhiều công cụ đo lường khác nhau để phát hiện chiều cao, chiều rộng và vùng mặt cắt ngang. Kiểm tra được thực hiện sau khi có hình dạng 3D bằng cách kết hợp các dữ liệu dạng sóng.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể đo chiều cao 2D trong một dòng
  • Lựa chọn mục tiêu không giới hạn ở các tốc độ cực cao
  • Có thể xuất ra dữ liệu dạng sóng
Sê-ri LJ-G
Thiết bị đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao
Sê-ri LJ-G