Loại tiếp xúc
Sê-ri GT

Sê-ri GT

Các phép đo đường kính ngoài được thực hiện bằng hai cảm biến. Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao