Phương pháp thu phát độc lập quang học
Sê-ri TM

Sê-ri TM

Bằng cách chụp bóng của hình dạng mục tiêu, cảm biến có thể phát hiện bất kỳ vị trí nào. Ngoài ra còn có thể đo đồng thời nhiều điểm.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể thực hiện đo đồng thời tại nhiều điểm.
  • Độ ổn định cao