Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK

Sê-ri LK

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Việc lấy mẫu không tiếp xúc sẽ được thực hiện ở các tốc độ cao, do đó có thể duy trì quá trình đo ổn định ngay cả khi mục tiêu di chuyển.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao