Phương pháp Light-Cut (cắt bằng ánh sáng)
Sê-ri LJ

Sê-ri LJ

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Khả năng thực hiện đo tiết diện 2D không tiếp xúc giúp có thể thực hiện đo bước ứng với mặt phẳng tham chiếu trên mục tiêu.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể đo chiều cao 2D trong một dòng
  • Lựa chọn mục tiêu không giới hạn ở các tốc độ cực cao
  • Có thể xuất ra dữ liệu dạng sóng
Sê-ri LJ-G
Thiết bị đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao
Sê-ri LJ-G