Loại tiếp xúc
Sê-ri GT

Sê-ri GT

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao
Sê-ri GT2
Cảm biến kỹ thuật số với độ chính xác cao
Sê-ri GT2