Phương pháp thu phát độc lập quang học 2D
Sê-ri TM

Sê-ri TM

Sê-ri này có thể đo được đường kính trong của mục tiêu.
Do mục tiêu được chụp dưới dạng một máy chiếu, có thể thực hiện đo nhiều trục và các phép đo hình tròn.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể thực hiện đo đồng thời tại nhiều điểm.
  • Độ ổn định cao