Bộ so sánh quang thế hệ mới

Đo ngay lập tức

Tải Catalogue về

Đo lên đến 99 kích thước trên
100 bộ phận cùng một lúc

  1. [BƯỚC 1] Đặt
  2. [BƯỚC 2] Ấn

Loại bỏ lỗi do người vận hành

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

Tự động ghi chép dữ liệu
và báo cáo kiểm tra

Đo mục tiêu lớn hơn
trên đế 300 x 200 mm